L’advocat David Medrano participa en l’obertura del Màster Compliance de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Master en Compliance

David Medrano, advocat de GES 40, participa activament en l’obertura del Màster Compliance de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, aportant la seva experiència als alumnes del nou curs

En el marc del I Congrés de Compliance organitzat per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona en col·laboració amb l’Associació Espanyola de Compliance ha tingut lloc la inauguració de la tercera edició del Màster en Compliance del I.C.A.B., dirigit pel reconegut Francisco Bonatti.

En aquesta ocasió, el director ha volgut comptar amb alguns alumnes de l’anterior promoció per tal d’exposar el treball que van desenvolupar durant el curs, que va consistir en el disseny d’un Sistema de Gestió de Compliance Penal plenament funcional, així com traslladar les inquietuds i reptes als quals es van haver d’enfrontar durant el seu desenvolupament.