sandra

Sandra López Velasco

Advocada

Sandra López Velasco

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Màster d’Advocacia Penal l’any 2014, XIII Curs Dret del Transport, Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de 2004.

Va iniciar la seva trajectòria professional el 2004 i des de llavors ha col·laborat a diferents despatxos, havent adquirit una àmplia i sòlida experiència en litigació, especialment en l’àmbit processal civil, bancari, dret de la persona i família i dret dels Transports. Assumint la direcció lletrada i defensant interessos tant d’entitats bancàries com de particulars, en via judicial i extrajudicial.

El 2019 s’incorpora a GES40 on desenvolupa la seva activitat al departament processal, bancari i del transport.