sandra

Sandra López Velasco

Advocada

Sandra López Velasco

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i màster d’advocacia penal l’any 2014. Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de 2004.

Va iniciar la seva trajectòria professional el 2004 i des de llavors ha col·laborat a diferents despatxos, havent adquirit una àmplia i sòlida experiència en litigació, especialment en l’àmbit processal civil, bancari i dret de la persona i família. Assumint la direcció lletrada i defensant interessos tant d’entitats bancàries com de particulars, en via judicial i extrajudicial.

Després del seu pas per Augusta Legal, on va consolidar els seus coneixements en procediments hipotecaris i de responsabilitat civil derivada d’actius adjudicats a entitats bancàries, el 2019 s’incorpora a GES40 on desenvolupa la seva activitat al departament processal i bancari.