Andrés Segui

Advocat

Andrés Segui

  • Llicenciat en Dret per la Universitat de Saragossa en 2007, després de la qual cosa va preparar oposicions a la Carrera Judicial i Fiscal. En 2013 va cursar el Màster d’accés a l’Advocacia de la Universitat Autònoma de Barcelona (Premi Extraordinari).

    Des de llavors ha centrat la seva pràctica jurídica en l’àmbit de la responsabilitat civil i segur, dirigint la defensa tant de particulars com d’asseguradores. Compta amb una gran experiència en plets per negligències mèdiques, accidents de circulació, vicis de la construcció, assegurances de vida i de danys, transparència contractual, etc.

    Així mateix, ha publicat articles en diverses webs especialitzades i ha impartit conferències sobre l’assegurança de defensa jurídica en els Il·lustres Col·legis d’Advocats de Barcelona i Madrid.