Alberto Arnas

Responsable Àrea Financera

Jordi Tria

Grau d’Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Durant la seva carrera ha ocupat el càrrec de cap de les àrees financeres i comptables en empreses de diferents sectors.
Aficionat a l’esport de muntanya i a la bicicleta, a qui dedica bona part del seu temps lliure.