David Medrano

Advocat

David Medrano

Graduat en Dret per la Universitat de Barcelona i membre de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona des del 2017. Especialitzat en Compliance i Responsabilitat Penal de la Persona Jurídica així com Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Es va incorporar a l’equip de Ges40 a finals del 2018, on defensa els interessos de particulars i companyies asseguradores en litigis de Responsabilitat Civil i Assegurança, en àmbits com ara danys corporals, medicina, construcció o esports de risc.

Forma part de l’Òrgan de Compliance i Antisuborn de Ges40 i impulsa el disseny, la implementació i el seguiment del Sistema de Gestió de Compliance intern, des de l’elaboració de Polítiques i Protocols fins a la formació dels membres de l’organització.

Articles: