Aurora Arce

Back Office

Aurora Arce

Gestora des de l’any 1995, l’Aurora exerceix des de l’any 2012 aquesta funció especialitzada en l’àmbit judicial a Ges40.