+34 932 176 414 BARCELONA | MADRID | LLEIDA

Condicions d’ús del web

Titular del web 

La utilització del lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a la web i utilitzar els materials continguts en elles implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions.

1.- Condicions d’ús

1.1 El lloc web conté material preparat per Ges40 amb fins únicament informatius. L’usuari ha de tenir en compte que tal material pogués no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

1.2 El material contingut en el lloc web no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l’assessorament legal o d’una altra naturalesa. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica relació alguna entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre Ges40 i l’usuari de la web. Per això, l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en les mateixes, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Així mateix, l’usuari no ha d’enviar a Ges40 cap tipus d’informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres advocats i haver rebut autorització per a remetre aquesta informació.

1.3 Els enllaços o links que contenen el lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs, pàgines web i / o aplicacions gestionats per tercers, sobre els quals Ges40 no exerceix cap tipus de control. Ges40 no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i l’accés a les mateixes a través del lloc web o de l’aplicació tampoc implica que Ges40 recomani o aprovi el seu contingut.

2.- Limitació de responsabilitat

2.1 Qui utilitza la web ho fa pel seu propi compte i risc. Ges40 no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut de les mateixes o altres als quals es pugui accedir a través d’elles. Ges40 tampoc podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització del web i / o de l’aplicació, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles es facilita.

2.2 Ges40 no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web. En conseqüència, Ges40 no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

3.- Protecció de dades

3.1 La informació que rep Ges40 dels usuaris del lloc web a través de la subscripció a esdeveniments promocionals o de l’enviament de formularis curriculars, es tracta amb la màxima confidencialitat per tal d’atendre la seva participació en l’esdeveniment i enviar-li informació sobre futures accions, en el primer cas, i la selecció de candidats, en el segon. La informació rebuda no s’utilitza per a cap altra finalitat.

3.2 En virtut del que disposa l’article 22 de la LSSI, Ges40 podrà utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades ( “cookies”) en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que es els hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització.

Això no impedeix el possible emmagatzematge o accés d’índole tècnica al sol tal d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que sigui estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

3.3 Quan se li sol·licitin dades personals per a la prestació de serveis, s’informarà a l’usuari del caràcter necessari dels que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d’aquests serveis.

3.4 L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud adreçada a la direcció info@ges40.com o per correu postal a l’adreça indicada a l’inici d’aquest document. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document d’Identitat o passaport i indicació del dret que s’exerceix.